Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Wybory w Grabczoku

W piątek 15 lutego mieszkańcy Grabczoka wybierali swojego sołtysa, Radę Sołecka oraz Komisję Rewizyjną. W zebraniu uczestniczył wójt Michał Golenia, a nad sprawnym przebiegiem głosowań czuwała Pani Malwina Urban z pracownik Urzędu Gminy. Przybyłych na zebranie powitała sołtys Klaudia Gustaw, która przedstawiła porządek zebrania, a następnie złożyła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2015 - 2018.

Sprawozdanie, w postaci prezentacji multimedialnej, zawierało najważniejsze wydarzenia, imprezy, prace społeczne organizowane dla lokalnej społeczności. Było więc przypomnienie cyklicznych wydarzeń takich jak bale sylwestrowe, bale przebierańców, zajęcia wakacyjne dla dzieci, dożynki wiejskie. obchody św. Marcina czy kiermasze wielkanocne. Ważnym elementem działalności były prace społeczne wykonywane na rzecz sołectwa - instalowanie siłowni na świeżym powietrzu, renowacja kapliczki czy urządzanie boiska.

Sołtys Klaudia Gustaw przedstawiła zebranym plany na rok 2019. Odczytane zostało również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która nie wnosi żadnych zastrzeżeń do działalności sołtysa i Rady Sołeckiej  w mijającej kadencji.

Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do wyboru sołtysa. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę  Klaudii Gustaw. W tajnym głosowaniu otrzymała ona poparcie wszystkich 19. uczestników zebrania.  Podobne poparcie otrzymały osoby zgłoszone do Rady Sołeckiej. W jej skład weszli: Maria Jendryca, Waldemar Kuka, Edyta Nanko, Paweł Emmerling oraz Małgorzata Sosna. Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie: Edyta Susczyk, Lidia Koziol i Ryszard Nanko. 

Zebranie było okazją do przekazania przez wójta informacji związanych z procedurą zgłaszania awarii lamp ulicznych. Wójt zwrócił się z prośbą o sporządzenie listy miejsc, w których brakuje lamp ulicznych i miejsc, w których można zainstalować lampy solarne.

W dyskusji mieszkańcy podnosili m.in problem remontu drogi na odcinku Leśniczówka - skrzyżowanie z drogą Kup - Murów, przejazdu przez wieś pojazdów dowożących drewno do tartaku, niedogodności związanych z brakiem sklepu. Zwrócono ponadto uwagę na nielegalny wywóz śmieci na dzikie wysypisko. Wójt poinformował, że jesienią zostanie w Murowie PSZOK - miejsce gdzie będzie można bezpłatnie dostarczać wszelkiego rodzaju odpady komunalne.

Tekst i fotorelacja – Jerzy Kupczyk