Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje".  Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziału Regionalnego KRUS upływa z dniem 29 marca 2019 r.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej;
  • II grupa - klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

Cele konkursu:

  • promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego;
  • popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Do pobrania:
PDFregulamin-konkursu.pdf
PDFformularz-zgloszeniowy.pdf