Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Kierunek FIO 2019 – ogłoszenie o naborze wniosków

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2019” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W tym celu organizowane są spotkania informacyjne - informacje o terminach znajdą Państwo na załączonym plakacie.

FIO - zaproszenie na spotkanie inf2.jpeg

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 11.03.2019 r. – 01.04.2019 r.
Limit dostępnych środków: 280 000,00 zł

Ważne:
Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 1 maja 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.
Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie: kliknij tutaj.