Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje

Polecamy naszym rolnikom i osobom interesującym się sprawami ochrony przyrody lekturę publikacji nt. zadrzewień na obszarach wiejskich. Według różnych badań, utrzymując sprzyjający rolnictwu mikroklimat, zadrzewienia podwyższają plony roślin uprawnych o 10-20% i więcej. Hamują siłę wiatru wysuszającego glebę i wywiewającego jej cząstki. Stymulują opady i chłodzą powietrze. Zapewniają schronienie owadom zapylającym rośliny uprawne i ptakom żywiącym się owadami żerującymi na uprawach, są pożytkiem dla pszczół. Ograniczają spływ biogenów z pól i są podstawą do działań w ramach agroleśnictwa.

Współtworząc tradycyjny polski krajobraz, zadrzewienia wzmacniają atrakcyjność turystyczną regionów, sprzyjając w ten sposób zwiększaniu oraz dywersyfikacji dochodów ludności wiejskiej.

Tymczasem na polskiej wsi obserwujemy dramatyczny ubytek zadrzewień. Czy możemy odwrócić ten proces? Potrzeba pilnych rozwiązań. Coraz poważniejsze skutki zmiany klimatu (susze, nawalne deszcze, burze pyłowe) wymagają wzmocnienia stabilności krajobrazów rolniczych. Zadrzewienia są podstawą dla dobrego funkcjonowania krajobrazu, zwłaszcza na obszarach z intensywnym rolnictwem.

Publikacja zawiera wiele przydatnych informacji i przykładów, gdzie i jak najlepiej zasadzić różnego gatunku drzewa i krzew, aby mogła z nich profitować przyroda, człowiek i lokalne gatunki zwierząt.

Zapraszamy do lektury.

Źródło: http://drzewa.org.pl/
Link do artykułu i publikacji: kliknij tutaj.
Publikacja do pobrania w wersji pdf:
PDFZadrzewienia-na-obszarach-wiejskichpodglad.pdf