Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publikacja dotycząca Aglomeracji Opolskiej

Informujemy o publikacji powstałej w ramach współpracy Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z Urzędem Statystycznym w Opolu. Publikacja dotyczący rozwoju Aglomeracji Opolskiej wobec wyzwań polityki spójności w latach 2010-2017. Poza informacjami na temat stanu Aglomeracji Opolskiej w głównych obszarach decydujących o rozwoju społecznym i gospodarczym (w przekroju 8-letnim), w publikacji znajdują się również dwa rozdziały porównujące poziom rozwoju AO z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Publikacja w wersji elektronicznej do pobrania: PDFRozwój Aglomeracji Opolskiej.pdf (6,41MB)