Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dowóz dzieci

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013

 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791) Urząd Gminy w Murowie organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej na rok szkolny 2012/2013.

Do wniosku należy dołączyć:

a) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
b) orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
c) skierowanie ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka albo zaświadczenie szkoły lub ośrodka potwierdzające fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub ośrodka.