Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konkurs

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodych mieszkańców obszarów wiejskich w działania promujące swoje miejscowości, poprawa jakości życia, zaszczepienie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw społecznych. W konkursie preferowane są przedsięwzięcia prezentujące dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i tradycje opolskiej wsi.

Spośród zgłoszonych przedsięwzięć nagrodzonych zostanie 20 najlepszych projektów ocenionych przez Komisję Konkursową.  Laureaci Konkursu otrzymają równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 2 000 zł.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego rozpropagowanie wśród sołectw z terenu Państwa gminy.

 

Zgłoszenia przedsięwzięć do Konkursu mogą dokonać stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego lub inne organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.

 

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia organizowane w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2012 roku

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 września 2012 roku.

 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce Komunikaty.

 

Wydatek zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

.