Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Aktualności 2020

 • Nowy wóz bojowy w jednostce OSP Stare Budkowice

  IMG-20201123-WA0010.jpeg
       W piątek 20 listopada po godzinie 18 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Budkowicach powitali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN TGM 13.290 4×4. W chwili gdy wjeżdżał pod remizę w korowodzie innych pojazdów jednostki: Fiata Ducato, Stara 244 oraz 60-cio letniego Magirusa zawyła syrena i zostały odpalone race. Nowy wóz gaśniczy został zabudowany przez firmę MOTO-TRUCK z Kielc. Posiada zbiornik wody o pojemności 3500l, oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350l. Ponadto posiada również między innymi linię szybkiego natarcia o długości 60 m, wyciągarkę o uciągu 8 ton, zestaw hydrauliczny, torbę PSP R1, sprzęt burzący oraz podręczny. Całkowity koszt zakupu wyniósł 800 730 złotych, z czego 280 tysięcy pozyskane zostało z budżetu Gminy Murów, 380 tysięcy z Komendy Głównej PSP, 130 tysięcy z budżetu firm ubezpieczeniowych Komendy Głównej PSP, oraz 10 730 złotych wkładu własnego jednostki OSP.
   
  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-11-2020 13:34
 • Sesja Rady Gminy Murów

  Herb gminy.jpeg

      

       W środę 25.11. o godz. 14.00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Murów.

  Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij tutaj: https://www.panolive.eu/live/player_live.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_murow

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-11-2020 10:10
 • UWAGA rolniku - Powszechny Spis Rolny dobiega końca!!!

  gus.png

       Powszechny Spis Rolny dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych, jeszcze inni przez naszego rachmistrza spiosowego, bądź w Urzędzie Gminy.

  Drodzy rolnicy nie odkładajmy obowiązkowego spisu na później, ponieważ, w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin.

  Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość samospisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl. Warto z tego przywileju skorzystać.

  Przypominam, że osoby które jeszcze nie wypełniły tego obowiązku mogą w każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.

  Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według załączonej tabelki.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 16-11-2020 14:37
 • Nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”

  US_umow_wizyte_baner_final5.jpeg

         9 listopada 2020 r. w województwie opolskim został uruchamiamy nowy model obsługi podatników. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zmiany zostają wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników. Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem tego roku w urzędach skarbowych w województwach podlaskim i wielkopolskim. 9 listopada br. usługa zostanie wprowadzona także w województwie opolskim, a docelowo obejmie urzędy skarbowe w całej Polsce.

  Wystarczy skorzystać z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” na podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/) lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych. Na wizytę można umówić się także telefonicznie (numery telefonów można sprawdzić na stronie www urzędu skarbowego) lub podczas osobistej wizyty w urzędzie – w punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-11-2020 15:12
 • Konsultacje programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

  info.png

       Wójt Gminy Murów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Murów,
  do wnoszenia propozycji, w terminie od 5 listopada do 12 listopada br., na adres: ug@murow.pl

  Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Projekt Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii”

  Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie. Jedynie propozycje zmian i opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-11-2020 13:23
 • Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę!

  gus.png

       „Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet www.spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego”.

  Zasady realizacji spisu rolnego metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)

  1. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie(CAPI) może być prowadzony pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  2. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich należy bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Aktualne zasady bezpieczeństwa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
  3. Dyrektor Urzędu (Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego) jako pracodawca, jest zobowiązany zapewnić rachmistrzom spisowym środki ochrony indywidualnej (maseczki i płyn dezynfekujący), a rachmistrz jest zobowiązany do stosowania takich środków. Do czasu dostarczenia środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, rachmistrz może korzystać z własnych środków.
  4. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje rachmistrz
  5. Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego oświadczenie w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie oświadczenia poprzez e-mail), wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.
  6. Rekomenduje się przeprowadzanie wywiadów przez telefon. Jeżeli niezbędny jest wywiad bezpośredni (za zgodą rachmistrza i respondenta), powinien on być przeprowadzany w miarę możliwości w terenie otwartym. Nie rekomenduje się prowadzenia spisu w  lokalach mieszkalnych.
  7. Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy:
   a) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na www.gis.gov.pl),
   b) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie miały kontaktu      z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2

  c) nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej,
  d) jeśli nie występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie poniższe objawy:
  – temperatura ciała powyżej 38 °C,
  – kaszel,
  – uczucie duszności,
  – utrata węchu i smaku.

  1. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową (szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.
  2. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz powinien poinformować go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu.
  3. Rachmistrz spisowy jest zobowiązany do śledzenia i stosowania komunikatów i zaleceń dotyczących stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
  4. W przypadku objęcia rachmistrza kwarantanną lub wystąpienia u rachmistrza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (temperatura ciała powyżej 38 °C, kaszel, uczucie duszności, utrata węchu i smaku), rachmistrz spisowy zobowiązany jest do:
   - niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie,
   - niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Gminnego Komisarza Spisowego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego (dyspozytora, z którym rachmistrz pozostaje w kontakcie).

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-10-2020 11:48
 • Komunikat Wójta Gminy w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy

  Herb gminy.jpeg

       W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty osobiste z pracownikami Urzędu Gminy w Murowie.

  - Wprowadza się limit interesantów przebywających jednocześnie na terenie Urzędu Gminy w ilości 2 osób.

  - Przyjmowanie interesantów zawsze odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, jednak przypominamy, aby wizyta w urzędzie była poprzedzona kontaktem telefonicznym lub mailowym. Pracownicy Urzędu pomogą zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna.

  - Zachęca się do załatwiania spraw elektronicznie, korzystając z platformy e-puap.

  - Korespondencję do Urzędu Gminy można również wrzucać do skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na ogrodzeniu przed bramą wejściową. Skrzynka jest opróżniana każdego dnia. Dokumenty wyjęte ze skrzynki otrzymują datę wpływu wg dnia, w którym zostały wyjęte.

  - Wszelkie opłaty można wnosić przelewem, bez konieczności wizyty w kasie urzędu.

  - Numer rachunku do dokonywania wpłat: BS Łubniany 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002.

  - Numery telefonu do kontaktu: 77 42 14 034, 508 670 872, 508 622 627

  - Adres e-mail: ug@murow.pl

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-10-2020 13:02
 • Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Murów

  Herb gminy.jpeg

       

         W czwartek 15.10. o godz. 14.00 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Murów.

  Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij tutaj: https://www.panolive.eu/live/player_live.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_murow

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-09-2020 12:06