Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Aktualności 2020

 • Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę!

  gus.png

       „Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet www.spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego”.

  Zasady realizacji spisu rolnego metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)

  1. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie(CAPI) może być prowadzony pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  2. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich należy bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Aktualne zasady bezpieczeństwa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
  3. Dyrektor Urzędu (Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego) jako pracodawca, jest zobowiązany zapewnić rachmistrzom spisowym środki ochrony indywidualnej (maseczki i płyn dezynfekujący), a rachmistrz jest zobowiązany do stosowania takich środków. Do czasu dostarczenia środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, rachmistrz może korzystać z własnych środków.
  4. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje rachmistrz
  5. Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego oświadczenie w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie oświadczenia poprzez e-mail), wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.
  6. Rekomenduje się przeprowadzanie wywiadów przez telefon. Jeżeli niezbędny jest wywiad bezpośredni (za zgodą rachmistrza i respondenta), powinien on być przeprowadzany w miarę możliwości w terenie otwartym. Nie rekomenduje się prowadzenia spisu w  lokalach mieszkalnych.
  7. Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy:
   a) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na www.gis.gov.pl),
   b) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie miały kontaktu      z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2

  c) nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej,
  d) jeśli nie występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie poniższe objawy:
  – temperatura ciała powyżej 38 °C,
  – kaszel,
  – uczucie duszności,
  – utrata węchu i smaku.

  1. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową (szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.
  2. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz powinien poinformować go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu.
  3. Rachmistrz spisowy jest zobowiązany do śledzenia i stosowania komunikatów i zaleceń dotyczących stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
  4. W przypadku objęcia rachmistrza kwarantanną lub wystąpienia u rachmistrza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (temperatura ciała powyżej 38 °C, kaszel, uczucie duszności, utrata węchu i smaku), rachmistrz spisowy zobowiązany jest do:
   - niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie,
   - niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Gminnego Komisarza Spisowego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego (dyspozytora, z którym rachmistrz pozostaje w kontakcie).

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-10-2020 11:48
 • Komunikat Wójta Gminy w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy

  Herb gminy.jpeg

       W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty osobiste z pracownikami Urzędu Gminy w Murowie.

  - Wprowadza się limit interesantów przebywających jednocześnie na terenie Urzędu Gminy w ilości 2 osób.

  - Przyjmowanie interesantów zawsze odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, jednak przypominamy, aby wizyta w urzędzie była poprzedzona kontaktem telefonicznym lub mailowym. Pracownicy Urzędu pomogą zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna.

  - Zachęca się do załatwiania spraw elektronicznie, korzystając z platformy e-puap.

  - Korespondencję do Urzędu Gminy można również wrzucać do skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na ogrodzeniu przed bramą wejściową. Skrzynka jest opróżniana każdego dnia. Dokumenty wyjęte ze skrzynki otrzymują datę wpływu wg dnia, w którym zostały wyjęte.

  - Wszelkie opłaty można wnosić przelewem, bez konieczności wizyty w kasie urzędu.

  - Numer rachunku do dokonywania wpłat: BS Łubniany 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002.

  - Numery telefonu do kontaktu: 77 42 14 034, 508 670 872, 508 622 627

  - Adres e-mail: ug@murow.pl

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-10-2020 13:02
 • Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Murów

  Herb gminy.jpeg

       

         W czwartek 15.10. o godz. 14.00 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Murów.

  Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij tutaj: https://www.panolive.eu/live/player_live.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_murow

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-09-2020 12:06
 • Informacja dla producentów rolnych

  info.png

       Do dnia 15 października 2020 r. można składać wnioski o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy. Wniosek należy składać wyłącznie przez aplikację publiczną i winien być opatrzony podpisem zaufanym.

  Wprowadzone przez producenta rolnego dane do aplikacji publicznej są automatycznie weryfikowane przez system z danymi Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie upraw rolnych, zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

  Według raportów IUNG-PIB na terenie Gminy Murów susza wystąpiła tylko na I kategorii glebowej.

  Informacje dotyczące szacowania strat suszowych przez producentów rolnych zamieszczone są na stronie internetowej:

  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-rolnicy-wnioski-o-szacowanie-strat-suszowych-tylko-przez-aplikacje .

  Na powyższej stronie znajduje się także plik ze szczegółową instrukcją wypełniania wniosku o szacowanie strat z tytułu tegorocznej suszy.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-10-2020 08:15
 • Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

  info.png

       W związku z planowanym wojewódzkim treningiem systemu powszechnego ostrzegania wojsk ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz systemu alarmowani i ostrzegania na obszarze województwa opolskiego, w dniu 6 października br. w godzinach pomiędzy 8:00, a 10:00 mogą zostać uruchomione syreny:

  • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
  • odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-10-2020 12:17
 • Gra terenowa "Nastaw się na STAW"

  przygorzele.jpeg

       Gospodarstwo Rybackie Przygorzele zaprasza mieszkańców obszaru działalności LGD Stobrawski Zielony Szlak do wzięcia udziału w grze terenowej "Nastaw się na STAW".

  Więcej informacji na plakacie.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 29-09-2020 12:32
 • Powszechny Spis Rolny 2020

  GUS_PSR_2020.png

  Drodzy Rolnicy,
  informujemy, że w Urzędzie Gminy Murów - siedziba tymczasowa Zagwiździe ul. Lipowa 68 (budynek PSP Zagwiździe) można dokonać samospisu. Mamy przygotowane dla Państwa stanowisko w pokoju nr 13. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 24-09-2020 08:27
 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

  Info.jpeg

  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 30 września 2020 r. upływa termin zapłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-09-2020 16:30