Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Aktualności 2020

 • Program pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” POPC 2014-2020

  Logotyp_CPPC.jpeg

  Gmina Murów przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymała grant w kwocie 59 994,00 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-05-2020 14:01
 • Komunikat specjalny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu

  info.png

       W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu  podaje wytyczne dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-05-2020 14:55
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Herb gminy.jpeg

       Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Murowie ds. działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy.

  https://bip.murow.pl/1558/1812/nabory-i-konkursy-na-nowe-stanowiska.html

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 30-04-2020 21:40
 • Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli

  info.png

       W związku z Rozporządzeniem MEN dotyczącym możliwości otwarcia przedszkoli i uruchomienia zajęć opiekuńczych, prosimy o kontakt rodziców, którzy bezwzględnie nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieci.

  Prosimy o przekazanie informacji Dyrektorom Przedszkoli do dnia 08.05.2020 do godz. 10.00.

  Dane do kontaktu: PP Murów: tel. 77 4214 006, dyrektorppmurow@murow.pl PP Stare Budkowice: tel. 77 4210 024, dyrektorppbudkowice@murow.pl

  Biorąc pod uwagę warunki lokalowe placówek, sytuację epidemiczną oraz wszelkie ograniczenia spowodowane występowaniem COVID-19 apelujemy o świadome i rozsądne podjęcie decyzji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola rodzic będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że dziecko jest zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi na kwarantannie.

   

  O podjętej decyzji w sprawie otwarcia Przedszkoli oraz o wprowadzonych procedurach będziemy informować na bieżąco.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 30-04-2020 21:33
 • Komunikat Wójta Gminy Murów w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy w Murowie

  Herb gminy.jpeg

  W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników wprowadza się ograniczenie kontaktów osobistych na terenie Urzędu Gminy w Murowie

  W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pośrednictwem platformy EPUAP. 

  Istnieje również możliwość złożenia pisma/wniosku w formie papierowej. Podania oraz wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy należy wrzucać do skrzynki pocztowej zawieszonej obok wejścia do Urzędu Gminy.

  Numery telefonów kontaktowych do Urzędu Gminy:
  77 42 14 034,   77 42 70 290,   77 42 70 291,   77 42 70 295....

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 24-04-2020 14:30
 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  info.png

      Przypomina się właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków, parków linowych.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-04-2020 16:16
 • Azbest - informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków

  asbestos.jpeg

       Informujemy, że wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Murów zostaje wydłużony do dnia 14.04.2020 r.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 06-04-2020 17:55
 • Tarcza Antykryzysowa - ZUS

  coronavirus-4817450_640.jpeg

        W związku z obowiązującym od 20 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego stanem epidemii w Polsce, rygorami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz działaniami polskiego Rządu mającymi na celu maksymalne wsparcie polskich przedsiębiorstw oraz uratowanie miejsc pracy, przekazujemy informacje, które systematyzują wiedzę na temat "Tarczy Antykryzysowej", która weszła w życie 1 kwietnia 2020 r.
  Główne cele "Tarczy Antykryzysowej" to ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce jest istotne dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej, wsparcie realizowane przez ZUS.
  Materiały dotyczą:
  - świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D),
  - zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. (RDZ),
  - ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności z tytułu składek) - (RDU).
   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-04-2020 16:22