Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie publiczne

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Murów w miejscu ich zamieszkania pn.„ Konkurs ofert- usługi opiekuńcze na 2020 r.”

 

 

    W dniu 3 stycznia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rok 2020 obejmującego organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole
ul. Szpitalna 5a w wysokości 55.000,00 zł.

 

Wójt

/-/ Michał Golenia