Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

        Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.6.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2020 r. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w kopercie z napisem konkurs ofert „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2020 r. w spr ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (83,88KB)