Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

W dniu 12 lutego 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2020.

Zadanie obejmuje pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, opiekę domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji zdrowia, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym oraz rehabilitację leczniczą dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Murów wraz
z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego.

Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole
ul. Szpitalna 5a w wysokości 170.000,00 zł.