Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nabór

        Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

-  limit dostępnych środków dla sektora publicznego w ramach naboru wynosi 3 000 000,00 złotych;
-   limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 1 435 131,07 złotych;
·         Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
- limit dostępnych  środków dla sektora publicznego w ramach naboru wynosi 617 000,00  złotych;
- limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 785 940,42 złotych
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście do dnia 31 lipca 2012r. (do godz. 15.30) w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna" (Pl. Kopernika 5/3 w Opolu)
 
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
·         wzór wniosku o dofinansowanie;
·         wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
·         kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;
 
są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.umwo.opole.pl  
·         Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com