Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Pomoc dla osób starszych oraz niepełnosprawnych

     W związku z koniecznością podejmowania działań przez wszystkie szczeble administracji zarówno rządowej jak i samorządowej w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Murów aby wykazali się zainteresowaniem oraz sytuacją w jakiej mogą się znajdywać sąsiedzi w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne. Osoby te ze względu na obniżoną odporność, a także towarzyszące inne choroby, a zwłaszcza przewlekłe są najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon.

Proszę informować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie o sytuacjach gdy wyżej opisane osoby nie mają możliwości zakupu żywności bądź leków.

tel. do GOPS - 77 4214475
dyżur - 534805500