Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Program pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” POPC 2014-2020

Gmina Murów przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymała grant w kwocie 59 994,00 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów.

Z otrzymanych pieniędzy Gmina Murów zakupiła 20 laptopów, 4 tablety i 3 routery, które zostały przekazane do placówek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów zapotrzebowaniem. Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostaną uczniowie, którzy mieli ograniczoną możliwość nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Instytucją rozpatrującą wnioski do projektu Zdalna Szkoła jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
 

Sprzęt w następujących ilościach przekazano:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie: 6 laptopów, 4 tablety, 1 router
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu: 7 laptopów, 1 router
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach: 7 laptopów, 1 router

Informacje szczegółowe dot. źródła dofinansowania:

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2. Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
3. Numer i nazwa Działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
4. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
6. Całkowita wartość projektu:          59 994,00 zł
7. Kwota dofinansowania:                 59 994,00 zł

Logotyp_CPPC.jpeg