Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zebranie LGD

 Proponowany porządek zebrania:
1)      Otwarcie zebrania.
2)       Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3)      Przedstawienie porządku Zebrania.
4)      Przyjęcie porządku Zebrania.
5)      Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2008 – 2012.
6)      Wybory władz statutowych Stowarzyszenia na lata 2012 – 2016 (Zarząd, Komisja Rewizyjna):
a)      wybór Komisji skrutacyjnej
b)      przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały
c)      przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
7)      Ukonstytuowanie się nowych władz.
8)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.
9)      Sprawy różne.
10)  Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnym przez niego wyznaczonym terminie. Brak uprawnionych do głosowania członków w drugim terminie, nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania Członków.