Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Fauna

Zróżnicowanie świata zwierzęcego gminy Murów jest ściśle związane z jej położeniem geograficznym oraz z typami środowisk tu występującymi. Gminę zamieszkują głównie gatunki typowe dla niżu polski i charakterystyczne dla środowisk leśnych i leśno-łąkowych (ok. 75% gminy to tereny leśne). Najcenniejsze i najbogatsze siedliska to mało przekształcone, duże kompleksy leśne, ekosystemy ekotonowe lasów, łąk i pól oraz tereny podmokłe i stawy (głównie w dolinie Bogacicy i Budkowiczanki).  Szczególnie dużej nagromadzenie rzadkich gatunków zwierząt zanotowano w dolinie Budkowiczanki, a zwłaszcza na  łąkach  i skrajach lasów między Budkowicami i Kałami oraz w dolinie Bogacicy, zwłaszcza w okolicy Święcin.
 

Na terenie wilgotnych łąk występuje rzadki i chroniony tygrzyk paskowany Argyope bruenichi.          
Wśród kręgowców na terenie gminy występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych, umieszczonych w “Czerwonej liście kręgowców Górnego Śląska”[Czylok(red.)i inni, 1996] - skrót G.Śl. Zwierzęta na liście, podzielono w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: EX - wymarłe, E - ginące, V - narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieznanym zagrożeniu.

 

I. Ryby/Pisces

strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (G.Śl-V)-górny bieg Budkowiczanki

Strzebla potokowa.jpeg

piskorz Misgurnus fossilis (G.Śl-R)- Stobrawa, Bogacica,
Piskorz.jpeg


śliz Nemacheilus barbatulus (G.Śl-R)- Budkowiczanka, Bogacica,
Śliz.jpeg

 

płazy Amphibia

            ropucha szara Bufo Bufo Ropucha szara.jpeg

            Ropucha zielona.jpeg ropucha zielona Bufo viridis

            ropucha paskówka Bufo calamita (G.Śl-E) Ropucha paskówka.jpeg

            Rzekotka drzewna.jpeg rzekotka drzewna Hyla arborea

            żaba trawna Rana temporaria Żaba trawna.jpeg

            Żaba moczarowa.jpeg żaba moczarowa Rana arvalis

 

gady Reptilia

            żmija zygzakowata Vipera berus Żmija zygzakowata.jpeg

            Zaskroniec zwyczajny.jpeg zaskroniec zwyczajny Natrix natrix(G.Śl-R)

            padalec zwyczajny Anguis fragilis(G.Śl-R) Padalec zwyczajny.jpeg

            Jaszczurka zwinka.jpeg jaszczurka zwinka Lacerta agilis

 

ptaki Aves - teren gminy obfituje w gatunki ptaków lęgowych, większość z nich objęta jest ochroną gatunkową, najciekawsze i chronione to:

            bielik Haliaeetus albicilla (G.Śl-V) Bielik.jpeg

Bocian czarny.jpeg bocian czarny Ciconia nigra (G.Śl-R)

           trzmielojad Pernis apivorus (G.Śl-R) Trzmielojad.jpeg

            Żuraw.jpeg żuraw Gurus gurus(G.Śl-R)        

       samotnik Tringa ochropus (G.Śl-V) Samotnik.jpeg

             Derkacz.jpeg derkacz Crex crex (G.Śl-V)         

            siniak Columba oenas (G.Śl-R) Siniak.jpeg

          Zimorodek.jpeg  zimorodek Alcedo atthis (G.Śl-R)

            dzięcioł średni Dryocopos medius (G.Śl-R) Dzięcioł średni.jpeg

            Dzięcioł zielonosiwy.jpeg dzięcioł zielonosiwy Picus canus (G.Śl-R)

świergotek łąkowy Anthus pratensis Świergotek łąkowy.jpeg

            Pliszka górska.jpeg pliszka górska Motacilla cinerea (G.Śl-V)

            świerszczak Locustella naevia (G.Śl-R) Świerszczak.jpeg

            Dudek.jpeg dudek Upupa epops (G.Śl-V)

            dziwonia Carpodacus erythrinus (G.Śl-R) Dziwonia.jpeg

            Przepiórka.jpeg przepiórka Coturnix coturnix (G.Śl-R)

 

ssaki mamalia

            jeż zachodni Erinaceus europaeus

            Kret.jpeg kret  Talpa europaea

            ryjówka aksamitna Sorex araneus Ryjówka aksamitna.jpeg

            Ryjówka malutka.jpeg ryjówka malutka Sorex minutus

            rzęsorek rzeczek Neomys fodiens Rzęsorek rzeczek.jpeg

            zębiełek karliczek Crocidura suaveolens (G.Śl-R)

            nocek duży Myotis myotis (G.Śl-V) Nocek duży.jpeg

            Wiewiórka.jpeg wiewiórka Sciurus vulgaris (G.Śl-V)

            łasica Mustela nivalis (G.Śl-V) Łasica.jpeg

           

            Oprócz ssaków chronionych na terenie gminy występuje znaczna ilość zwierzyny łownej: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy  oraz obecnie rzadko zające .

Występują również od kilku lat bobry.