Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020

Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. W ramach operacji rozbudowana zostanie m.in. sieć kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach – sieć budowana będzie na ulicach: Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej.  

Tytuł projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu: 3 871 786 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 3 042 422,27 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych: 1 935 893 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Okres realizacji projektu: 2020-2021 r.

Cel realizacji projektu: Rozwój infrastruktury technicznej dla mieszkańców gminy Murów poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i budowę studni rezerwowej stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Murowie

Efekty rzeczowe realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 2.9 km, przebudowana jedna oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana jedna studnia rezerwowa stacji uzdatniania wody


Logotyp_kanalizacja_PROW_2014-2020.jpeg