Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gmina Murów w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w kwocie 45 000,00 zł, stanowiący 100% wkładu z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów.

Z otrzymanych środków Gmina Murów zakupiła laptopy, które zostaną przekazane do placówek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów szkół zapotrzebowaniem. Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostaną uczniowie, którzy mieli ograniczoną możliwość nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Instytucją rozpatrującą wnioski do projektu zdalna Szkoła+ jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Informacje szczegółowe dot. źródła dofinansowania:

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2. Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
3. Numer i nazwa Działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
4. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
6. Całkowita wartość projektu:          45 000,00 zł
7. Kwota dofinansowania:                 45 000,00 zł

Logotyp_Zdalna_szkoła+.jpeg