Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Rośliny chronione

Obszar gminy Murów ze względu na duży udział lasów w strukturze gruntów (ok. 75%) posiada znaczną ilość naturalnych i mało zniekształconych ekosystemów. Mozaika lasów i łąk, licznie występujące cieki wodne i grunty podmokłe powodują, że teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinnych, a co za tym idzie obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. Wiele z nich znalazło się na “Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce” [Zarzycki, Szeląg 1992] - (skrót PL), regionalnej “Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska” [Parusel (red.) i in., 1996] - (skrót G. Śl.) oraz wojewódzkiej “Czerwonej liście roślin zagrożonych w woj. opolskim” [Spałek 1997] - (skrót W. Op.) Na liście krajowej i regionalnej występuje 5 kategorii zagrożeń: EX - wymarły, E - ginące, V - narażony na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieznanym zagrożeniu. Natomiast na liście wojewódzkiej przyjęto 7 kategorii zagrożeń: EX - wymarły, EW - wymarły w wolnej przyrodzie, CE - krytycznie zagrożony, EN - zagrożony, VU - narażony, LR - niższego ryzyka, DD - o danych niedostatecznych.

 

Gatunki chronione całkowicie:

kategoria zagrożenia

 

W. Op.

G. Śl.

PL

1.       

2.       

3.       

4.       

Długosz królewski Osmunda regalis

VU

V

V

Widłak goździsty Lycopodium clavatum

LR

R

 

Widłak jałowcowaty Lycopodium aunotinum

VU

V

 

Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata

VU

V

 

Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum

CE

I

 

Grzybienie białe Nymphaea alba

VU

V

 

Grążel żółty Nuphar lutea

LR

R

 

1.       

2.       

3.       

4.       

Wawrzynek wilczełyko Daphne mezareum

LR

R

 

Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia

VU

V

R

Kukułka(storczyk)szerokolistna Dactylorhiza majalis

VU

V

 

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine

LR

R

 

Listera jajowata Listera ovata

LR

R

 

Barwinek pospolity Vinca minor

LR

 

 

 

Gatunki chronione częściowo:

kategoria zagrożenia

 

W. Op.

G. Śl.

PL

Kopytnik pospolity Asarum europaeum

 

 

 

Bagno zwyczajne Ledum palustre

LR

V

 

Porzeczka czarna Ribes nigrum

LR

R

 

Konwalia majowa Convallaria majalis

 

 

 

 

 

Gatunki rzadkie:

kategoria zagrożenia

 

W. Op.

G. Śl.

PL

Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum

VU

V

 

Żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos

VU

R

 

Żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera

LR

 

 

Lepiężnik różowy Petasites hybridus

LR

 

 

Turzyca orzęsiona Carex pilosa

EN

E