Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w Gminie Murów

Pod zgrabnym szyldem LOWE kryje się projekt edukacyjny dla osób dorosłych z terenu Gminy Murów. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów (dalej: LOWE w Gminie Murów) będzie miał swoją siedzibę w pomieszczeniach sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu, jednakże swoją działalność ośrodek będzie prowadził również w wybranych świetlicach wiejskich i budynkach użyteczności publicznej na terenie całej gminy. Gmina Murów otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa.
Grant przyznano gminie w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacji Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem LOWE jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności  stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.


Na czym będzie polegać działalność LOWE?
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) jest określeniem nowej roli, którą szkoła może pełnić w aktywizowaniu dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w szczególności na obszarach defaworyzowanych. Ośrodek LOWE pozwoli na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to zatem umiejętności uniwersalne ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, potrzebne dla rozwoju wspólnot, w tym społeczności lokalnych i dla rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą tzw. umiejętności podstawowe. Należą też do nich umiejętności cyfrowe, których znaczenie dla wszystkich jest obecnie oczywiste.


Kiedy LOWE rozpocznie swoją działalność i jak mogę skorzystać z jego oferty?
LOWE w Gminie Murów rozpocznie swoją działalność w październiku bieżącego roku. Zanim do tego momentu dojdzie, przeprowadzona zostanie diagnoza, która pozwoli na dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb mieszkańców Gminy Murów. W celu przeprowadzenia diagnozy w następnych tygodniach będziemy spotykali się z sołtysami i mieszkańcami, aby możliwie najlepiej doprecyzować założenia szkoleniowe i warsztatowe, które będą składały się na ofertę LOWE. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, oznacza to m.in., że oferta LOWE może się zmieniać. Mieszkańcy będą mogli korzystać z oferty LOWE po tym, jak dzięki przygotowanym formularzom uczestnictwa zgłoszą chęć udziału w danym działaniu. Pierwszeństwo w korzystaniu z oferty LOWE posiadają osoby, które mają utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych.  


Gdzie zdobędę więcej informacji na temat LOWE w Gminie Murów?
W październiku wystartuje strona internetowa, która będzie poświęcona LOWE w Gminie Murów. Znajdą się tam informacje o aktualnej ofercie LOWE, jak i sposobach rekrutacji i możliwości współpracy przy tworzeniu oferty szkoleniowej. Link do strony internetowej LOWE pojawi się na stronie internetowej www.murow.pl oraz na gminnym profilu facebooka.

Dodatkowe informacje o idei LOWE znajdą Państwo w poniższym linku:
kliknij tutaj.

Logotyp_LOWE.jpeg