Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH BUDYNKU DWORCA PKP ORAZ URZĘDU GMINY W MUROWIE

     Radni Gminy Murów po długiej dyskusji podjęli decyzję o rezygnacji z przebudowy budynku Dworca PKP oraz termomodernizacji budynku UG w Murowie.

W trakcie dyskusji Radni przeanalizowali wiele wariantów realizacji inwestycji. Za najważniejsze uznano to, czy po zrealizowaniu inwestycji budynki będą dostępne i funkcjonalne. Obie inwestycje rozpatrywano łącznie gdyż realizacja tylko jednej nie miałaby sensu. w budynku Dworca PKP planowano zlokalizować w szczególności salę spotkań wiejskich, pomieszczenia dla Stowarzyszenia Miłośników Murowa, GOPS, a także archiwum UG. Natomiast w budynku UG planowana była termomodernizacja wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.

W odniesieniu do budynku Dworca PKP ogłaszano trzy razy postępowanie przetargowe, jednak za każdym razem złożone oferty przewyższały zaplanowane na ten cel środki w budżecie Gminy. W ostatnim przetargu, ogłoszonym w sierpniu 2020 r., najniższa oferta wynosiła ponad 3,1 mln zł.

Z drugiej strony w trakcie prac remontowych w budynku UG, prowadzonych w czerwcu 2020 r., ujawnione zostały skutki pożaru, który wybuchł w tym budynku w przeszłości, o czym nie było wiadomo na etapie prac projektowych. Skutki te to nadpalona konstrukcja dachu oraz ścian budynku. W wyniku tych okoliczności trzeba było rozwiązać umowę z wykonawcą, gdyż dokumentacja projektowa nie obejmowała swoim zakresem zmiany konstrukcji dachu.

Oznaczało to, że w budynku UG należy przeprowadzić znacznie szarszy zakres prac niż pierwotnie planowano, a to, że wymienić należało konstrukcję dachu powodowało konieczność uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia pełnej procedury z tym związanej. Konieczne było uzgodnienie zakresu prac z Konserwatorem Zabytków, zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz odstępstw od zasad BHP ze względu na niski strop na II piętrze budynku. Dodatkowo należało zaplanować prace zwiększające dostępność tego budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Z rozeznania przeprowadzonego przez Urząd Gminy wynikało, że szacunkowe koszty tych prac wraz z opracowaniem nowej dokumentacji projektowej wyniosą ponad 3,2 mln zł. W sumie obie inwestycje (Dworzec PKP i budynek UG) kosztowałyby budżet gminy ponad 6,3 mln zł.

W trakcie dyskusji podniesiono także, że przeprowadzenie wszystkich prac remontowych zarówno w budynku UG, jak i Dworca PKP oraz w ich otoczeniu spowoduje konieczność zmniejszenia ilości miejsc parkingowych, a dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami polegać będzie wyłącznie na zamontowaniu schodołazów, gdyż każde inne rozwiązanie nie było do zaakceptowania przez Konserwatora Zabytków.

Biorąc pod uwagę powyższe koszty Radni zawnioskowali o przedstawienie szacunkowych kosztów budowy nowego budynku Urzędu Gminy. Ze wstępnego rozeznania cenowego wynika, że koszt budowy nowego obiektu, w którym ulokowane będą, poza Urzędem Gminy, także GOPS, sala wiejska, archiwum wyniesie od 4 do 4,5 mln zł. Nowy budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie będzie w nim barier architektonicznych utrudniających dostęp osobom starszym, dodatkowo możliwe będzie zorganizowanie w otoczeniu budynku odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.

Rozwiązanie polegające na budowie nowego budynku Urzędu Gminy jest tańsze nie tylko na etapie inwestycji (remont Dworca PKP i budynku UG w sumie wyniósłby ponad 6,3 mln zł., a budowa nowego od 4 do 4,5 mln zł.), ale także na etapie użytkowania obiektu – koszty eksploatacji nowego obiektu będą znacznie niższe niż dwóch zabytkowych.

Jednocześnie Radni w dyskusji podkreślili, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby budynki UG oraz Dworca zostały zagospodarowane.