Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Aktualności 2021

 • Ogłoszenie

  info.png

        Wójt Gminy Murów  ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 25-02-2021 12:06
 • Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu

  W dniu 22 lutego 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2021. Zadanie obejmuje pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, opiekę domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi,
  niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji zdrowia, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym oraz rehabilitację leczniczą dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Murów wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opoleul. Szpitalna 5a w wysokości 175.000,00 zł.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-02-2021 13:11
 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.14.2021 z dnia 23 lutego 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 46-030 Murów ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do urzędu). PDFZarządzenie NR Or 0050.14.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (1).pdf

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-02-2021 13:07
 • Zadanie grantowe Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice pn. "Stobrawska Ziemia bez odpadów"

  ologowanie-1.jpeg

  Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice, z siedzibą w Fałkowicach 51, realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych z udziałem seniorów, dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli średniego pokolenia 50plus, podczas których zostanie stworzona kolorowanka z limerykami/wierszykami/ o segregacji odpadów na obszarze LGD.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 22-02-2021 13:49
 • Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

  Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji Opolskiej.png

  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza przedszkola i ich wychowanków do udziału w konkursie plastycznym pn. „Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji Opolskiej” realizowanym w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”. Prace można zgłaszać do 31 maja br. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajduje się w załączeniu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 22-02-2021 12:51
 • Do wiadomości

  Info.jpeg Wójt Gminy Murów unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 r. ogłoszonego Zarzadzeniem Wójta Nr Or.0050.5.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

  Pełna treść zarządzenia dostępna jest w załączonym pliku.
  PDFZarządzenie NR Or 0050.12.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 19-02-2021 19:28
 • Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu

  państwowa inspekcja sanitarna.png

        Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu dotycząca oceny jakości wody w II półroczu 2020 r. na wodociągu publicznym Stare Budkowice i Radomierowice.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 17-02-2021 10:25
 • Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony

  gus.png

       Wójt Gminy Murów – Gminny Komisarz Spisowy w Murowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

  Szczegóły dotyczące składania ofert oraz informacje ogólne dla kandydatów na rachmistrzów znajdują się na stronie: https://bip.murow.pl/download/attachment/25815/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych.pdf

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-02-2021 15:01