Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Aktualności 2021

 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na indywidualne konsultacje dot. naborów 24/2021 oraz 25/2021.

  zielony szlak.png

       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 dot. naborów 24/2021 oraz 25/2021.

  W celu umówienia się należy przesłać wypełniony formularz udostępniony na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/2448/indywidualne-konsultacje-dot-naborow-242021-oraz-252021-zapraszamy.html

  Dokładny termin oraz szczegóły konsultacji zostaną ustalone telefonicznie.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną - konsultacje w formule online.

  Uwaga wnioskodawco:
  - Nie spóźnij się - konsultacje będą trwały od 09.02.2021 r. do 04.03.2021 r. Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty!
  - Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak konsultować będzie jedynie wypełnione wnioski!

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-02-2021 14:56
 • LGD Stobrawski Zielony Szlak ogłosiło nabory nr 24/2021 i 25/2021! Zapraszamy!

  zielony szlak.png

       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 08.02.2021 r. ogłosiło następujące nabory:

  - nr 24/2021 dot. Przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
  - nr 25/2021 dot. Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

  Wnioski będą przyjmowane od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r.

  Ogłoszenia o naborach znajdują się na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html

  Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-02-2021 14:51
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenie online dot. naborów 24/2021 i 25/2021

  zielony szlak.png

        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 serdecznie zaprasza na szkolenie online w związku z ogłoszonymi w dniu 08.02.2021 r. naborami:

  - nr 24/2021 - dot. Przedsięwzięcia 1.1.2 Wzrost konkurencyjności firm
  - nr 25/2021 - dot. Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

  Szkolenie odbędzie się dnia 15.02.2021 r. o godzinie 15.30 w formule online (ze względu na sytuację epidemiologiczną).

  Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:

  http://stobrawskiszlak.pl/2449/szkolenie-dotyczace-ogloszonych-naborow-nr-242021-oraz-252021-zapraszamy.html

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-02-2021 14:41
 • Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe

  info.png

       Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2021. Termin zgłoszeń trwa do 10.02.2021r.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-02-2021 11:33
 • Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

  plakat.jpeg

       Wójt Gminy Murów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. NSP 2021.

  NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od dnia 1 – 9 lutego 2021 r.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 29-01-2021 15:32
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  info.png
          Weź udział w webinarium pn. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” 3 lutego 2021 r. (środa) godz. 10:00
  Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje odnośnie aktualnych możliwości uzyskania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
  Udział w spotkaniu jest bezpłatny
  Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nysie.
  Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do 2 lutego do 14:00) i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
  Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie, zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.
  Link do ogłoszenia o spotkani: https://rpo.opolskie.pl/?p=43830
  Zapraszamy osoby fizyczne z obszaru woj. opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą w wieku od 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) oraz osoby pracujące (zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej)
  Program spotkania:
  10:00 – Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne
  10:10 – Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim
  10:20 – Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020
  11:00 – Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania.
  Gdyby ktoś z zainteresowanych naborem potrzebował pomocy lub informacji można się kontaktować również z Urzędem Gminy.
   
  Zobacz więcej
  Data publikacji: 27-01-2021 14:39
 • COVID - 19 Informacje o szczepieniach

  connection-4884862_640.jpeg

  Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa poprzez:  

  • dedykowaną infolinię pod numerem: 989,
  • lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
  • Internetowe Konto Pacjenta.

  Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19
  Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, które:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

  będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Murów.

  Gminna Infolinia

  Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę Murów mogą się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15-15.15 za pośrednictwem infolinii 77 4214 475.

  Zwracamy się z prośbą, aby każdy Senior, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zadzwonił na infolinię najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

  Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem 989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 25-01-2021 17:04
 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  info.png

       Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.5.2021 z dnia 21 stycznia 2021r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „konkurs ofert -Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( decyduje data wpływu do urzędu).

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-01-2021 08:58