Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

    Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2021 z dnia 21 stycznia 2021r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochronyi promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2021 rok. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( decyduje data wpływu do urzędu).

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.pdf