Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe

     Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2021. Termin zgłoszeń trwa do 10.02.2021r.

PDFZaproszenie.pdf
PDFFormularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarzadowej.pdf
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf