Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

EDD 2013

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Europejskie Dni Dziedzictwa w roku 2013 odbędę się w dwa weekendy września, to jest w dniach 7-8 oraz 14-15 września. Hasło na rok 2013 brzmi:

NIE OD RAZU POLSKĘ ZBUDOWANO.

W tegorocznej edycji chcemy pokazać Polskę jako państwowość, która ukonstytuowała się w X wieku i trwa do dzisiaj. Pragniemy przypomnieć jaką jest ona wartością i jakie były koleje jej kształtowania. Chcemy przypomnieć wszelkie formy budowy polskiej państwowości, nie tylko w sensie dosłownym, czyli kształtowania granic na przestrzeni dziejów ale również tym symbolicznym – poczuciu przynależności i związku z historią, językiem, tradycją.

Wybór tegorocznego tematu wynika w dużej mierze z faktu, że XXI edycja EDD zbiega się z 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. W związku z tym chcielibyśmy także zwrócić szczególną uwagę na rolę powstań narodowowyzwoleńczych, które w świadomości Polaków są symbolami nieustającego dążenia do tworzenia niepodległego państwa i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narodowej tożsamości. Hasło przewodnie EDD 2013 pozwoli uhonorować wydarzenia związane z tą rocznicą oraz przybliżyć społecznościom lokalnym inne ważne karty polskiej historii, poznanie których uświadomi - szczególnie młodemu pokoleniu – długą i ofiarną drogę do wolnej Polski oraz fakt, że na wielką historię składa się szereg mniejszych wydarzeń, których ślady znaleźć można w całym kraju.

Pragniemy też skoncentrować się na dokonaniach w zakresie stanowienia prawa, rozwoju gospodarczego, wynalazków i myśli technicznej, wszystkich dziedzinach sztuki, architektury, a także w zakresie dyplomacji, sportu, działalności edukacyjnej, pedagogicznej i wydawniczej.


Na regionalne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w Gminie Murów składają się 2 proponowane imprezy, które odbędą się 08.09.2013r.


Oto program proponowanych imprez w Gminie Murów:


I. Poznajemy Zabytki Zagwiździa

ORGANIZATOR:
 
Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
 
MIEJSCE:
 
Zagwiździe, dn. 8.09.2013 r. w godzinach 14:00 – 18:00 – zapewniamy przewodnika
 
Regionalna Sala Muzealna – eksponaty związane z działalnością Huty Żeliwa; wyróżnienie w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”w roku 2001.
 
Zespół Huty Żeliwa – Odlewnia, Młotownia, magazyn przy Młotowni - wyróżnienie w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”w roku 2012.
 
DOJAZD:
 
Trasa: Opole – Namysłów przez Kup, za miejscowością Kup w prawo zjazd na Murów, pierwsza miejscowość za Murowem – Zagwiździe, ul. Górki.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 
Dożynki sołeckie, gra terenowa „Poznajemy Zabytki Zagwiździa”, występ kabaretu „Amatory” z programem nawiązującym do hasła przewodniego EDD, występ kabaretu Ginter aus Klapac, pokaz powożenia bryczkami, spływ kajakowy, pokaz tkactwa, kiermasz wyrobów regionalnych.
 
Huta powstała jako Creutzburgerhuette wraz z osadą, nazwaną na cześć króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, Friedrichsthal. Decydujące wydarzenia związane z ukształtowaniem się zakładu, jak i samej kolonii, nastąpiły w latach 1753-1755.
 
Zespół Huty Żelaza w Zagwiździu składa się z odlewni, młotowni, pozostałości przycinarki i urządzeń hydrotechnicznych, a także Regionalnej Sali Muzealnej w dawnym magazynie, mieszczącej eksponaty związane z działalnością zakładu.
 
Klasycystyczny budynek odlewni z wieżą gichtową przy skrzyżowaniu ramion został wzniesiony w 1839 r. a rozbudowany w XIX i XX w. Sąsiadujący z nim magazyn z ryzalitem w dłuższej elewacji, powstał w I poł. XIX w.
 
W zachodniej części zespołu znajduje się wybudowana w 1806 r. klasycystyczna młotownia, złożona z dwóch prostokątnych równoległych budynków, połączonych przybudówką ponad kanałem roboczym. Obok młotowni znajduje się magazyn z 1802 r., o elewacjach dzielonych zamkniętymi półkoliście wnękami. Pomiędzy młotownią a magazynem, przy częściowo krytym kanale, zachowane żeliwne koło wodne podsiębierne, poruszające mechanizm przycinarki.
 
Wyróżnienia i nagrody:

I miejsce w ogólnopolskim konkursie Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 za grę terenową „Poznajemy Zabytki Zagwiździa”,
Certyfikat, Wielkie Odkrywanie Polski, „Perła w koronie” województwa opolskiego 2011 Huta Kluczborska w Zagwiździu,

18.04.2012 r. – Konkurs Zabytek Zadbany – wyróżnienie za prace konserwatorskie i rewitalizacyjne w Małej Młotowni w Zespole Huty Żelaza w Zagwiździu oraz za zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa kulturowego,

12.09.2012 r. – I miejsce w konkursie "Piękna Wieś Opolska" w kategorii "Najlepszy projekt Odnowy Wsi" - gra terenowa „Poznaj Zabytki Zagwiździa” – dla wsi Zagwiździe,

I miejsce w etapie regionalnym i zakwalifikowanie do konkursu ogólnopolskiego „Przyjazna Wieś” – dla Gminy Murów za projekt „Remont obiektu zabytkowego Huty Żelaza w Zagwiździu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”.

01.08.2013r. - I miejsce w konkursie "Piękna Wieś Opolska" w kategorii "Najlepszy projekt Odnowy Wsi" za projekt "Zagwiździe - zabytkowe centrum kultury" dla wsi Zagwiździe.
 

II. Historia kościoła i ogrodu botanicznego z I poł. XXw

ORGANIZATOR:

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, ul. Górki 4, 46-030 Zagwiździe

MIEJSCE:

Zagwiździe, dn. 8.09.2013 r. w godzinach 14.00 – 18.00 – zapewniamy przewodnika

Kościół parafialny w Zagwiździu – wnętrze kościoła wraz z przyległym ogrodem botanicznym. Kościół uzyskał wyróżnienie w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ZABYTEK ZADBANY” w roku 2011.

Rozegranie gry terenowej „Poznajemy Zabytki Zagwiździa”, która swój finał ma w kompleksie zabytków.

DOJAZD:

Lokalizacja GPS: 50 ° 52’11 N, 17° 59’25E
Trasa: Opole – Namysłów przez Kup, za miejscowością Kup w prawo zjazd na Murów, pierwsza miejscowość za Murowem – Zagwiździe, ul. Górki
Parking: przy kościele na 15 miejsc

Miejscowość Zagwiździe powstała w XVIII w. w ramach kolonizacji za Fryderyka II, króla pruskiego i należała do parafii Stare Budkowice. W 1919r. ustanowiono lokalię, a w latach 1920-21 wybudowany został kościół, który jest reprezentatywnym przykładem architektury neorenesansowej o oryginalnych i nieprzekształconych cechach stylowych. Kościół zachował pierwotną bryłę, formę architektoniczną a także historyczną dyspozycję wnętrza i oryginalną konstrukcję więźby dachowej. We wnętrzu zachowały się elementy zabytkowego wyposażenia m.in.: oryginalne posadzki, kasetonowy sufit, dekoracja sztukatorska ścian, empora chóru organowego, ołtarz główny, ambona, drzwi, schody. Zachowało się także historyczne ukształtowanie otoczenia kościoła wraz z ogrodzeniem. Kościół wybudowany został przez pierwszego proboszcza, ks. Franciszka Ogórka, w typie trójnawowej bazyliki stropowej. Nieorientowany. Murowany, otynkowany.

Pierwszym przejawem dbałości o w/w zabytek było objęcie go prawną formą ochrony, jaką jest wpis do rejestru zabytków, na wniosek Księdza Proboszcza dr Alfreda Skrzypczyka. Wiązało się to z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji dla zabytku i poznaniem jego szczegółowych wartości historycznych, artystycznych i naukowych. Po rozpoznaniu potrzeb w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku, wykonano w pierwszej kolejności te, które były najpilniejsze. Zakres prac (ujętych w kilku odrębnych pozwoleniach) obejmował: usunięcie zniszczonych tynków, wykonanie izolacji pionowej, osuszenie murów kościoła, zmodernizowanie systemu odprowadzania wód opadowych. We wnętrzu wymieniono instalację elektryczną i wprowadzono system grzewczy zapobiegający niszczeniu zabytkowego wystroju wnętrza. W następnej kolejności wykonano: remont konserwatorski elewacji najpierw wieży, a później całego kościoła, renowację tynków oraz malowanie w/g ustalonej kolorystyki. Poddano konserwacji wszystkie drzwi zewnętrzne kościoła. Następna faza prac to prace w otoczeniu świątyni: wymiana starych betonowych chodników na nowe z kostki granitowej, założenie nowych trawników (po wymianie ziemi), wykonano remont ogrodzenia oraz odtworzono nasadzenia wyciętych niegdyś drzew (lipy i jesiony). Wszystkie prace na tym etapie są prawidłowo zaplanowane i wykonane. W latach następnych Ksiądz Proboszcz planuje odtworzenie pierwotnej kolorystyki wnętrza, zgodnie z zachowanym opisem. Po wykonaniu wymienionych wyżej prac kościół odzyskał dawną świetność.

W marcu 2011 roku podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków został rozstrzygnięty konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – ZABYTEK ZADBANY. Wśród wyróżnionych jako jedyny zabytek z województwa opolskiego znalazł się - kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się ogród botaniczny założony ponad 80 lat temu, a zrewaloryzowany niedawno przez mieszkańców wsi. Dziś zachwyca swym wyglądem. W konkursie Piękna Wieś Opolska 2007 uznany za najlepszy projekt odnowy wsi, a w 2009 roku w akcji "Opolskie Kwitnące", za najpiękniejszy obiekt rekreacyjny. Na terenie ogrodu realizowane są m.in. takie projektu jak: 

 • „Ogród Botaniczny – źródło siły” - rok 2007
 • „Wakacje w ogrodzie botanicznym w Zagwiździu” - rok 2008
 • „ZAGWIŹDZIEsz z zachwytu” - rok 2009
 • „Opolska Łąka” – rok 2010
 • "Pnącza i zioła z ogrodu w Zagwiździu" - rok 2010

  EDD-logo [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg