Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Termomodernizacja budynku PSP w Starych Budkowicach

W ramach aneksu do umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Gmina Murów zrezygnowała z planów zakładających przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej 2 w Murowie. Jednocześnie zdecydowano, iż w ramach wiążącej strony umowy o dofinansowanie zrealizowana zostanie jedynie termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach na którą przeznaczona zostanie całość kwoty dofinansowania w wysokości 1 199 800,00zł.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach została przeprowadzona latem 2021 przez firmę CRK-MANAGMENT Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Celem projektu było przystosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach do nowej gospodarki energetycznej poprzez modernizację energetyczną. Dzięki realizacji projektu w szkole wymieniono stary piec węglowy na kocioł klasy piątej, jak i zmodernizowano instalację c.o. Docieplono również strop, stropodach i ściany zewnętrzne, wymieniono również okna i drzwi.

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach wraz z przebudową instalacji grzewczej
Beneficjent: Gmina Murów
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020  
Nazwa i nr poddziałania:
03.03.03. – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
Kwota dofinansowania: 1 199 800,00zł
Całkowita wartość zadania: 1 411 765,00zł
Procentowy udział dofinansowania: 84,99%
Okres realizacji zadania: 2020-2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logotyp_RPO_WO_2014-2020.png