Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych

      W dniu 27.01.2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.
Swój udział w spotkaniu należy zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: do dnia 24.01.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak: http://stobrawskiszlak.pl/2676/spotkanie-online-dot-ewaluacji-wewnetrznej-lsr-w-formie-warsztatow-refleksyjnych-27012022-r.html

 

DOCXformularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2022.docx (74,89KB)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ONLINE DOT. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LSR W FORMIE WARSZTATÓW REFLEKSYJNYCH
Ewaluacja wewnętrzna LGD ma na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby lepiej zrozumieć osiągane rezultaty oraz żeby oszacować w jakim stopniu zbliżają się do osiągnięcia celu.
Podczas warsztatów refleksyjnych będzie prowadzona dyskusja m.in. na temat:
- jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD aby lepiej realizowane były cele LSR
- w jakim stopniu kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę
- czy procedury naboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów
- funkcjonowania LGD podczas pandemii
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24.01.2022 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres mailowy: lgd@stobrawskiszlak.pl
Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2022 roku o godzinie 9.00.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie przeprowadzone będzie w formule online!!
Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.