Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

W następnych etapach system będzie umożliwiał:

  • obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,
  • zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniobiorcę, a nie miały miejsca w rzeczywistości,
  • przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezepieczenia przez świadczeniobiorcę,
  • podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu,
  • dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnospranych,
  • składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany.

Wszelkich informacji ww. sprawie udziela Wydział Organizacyjny nr te. 77-40-20-116 lub 77-40-20-115, adres e-mail: , lub .