Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Cyfrowa Gmina

Gmina Murów w ramach Osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. Cyfrowa Gmina współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł Projektu

Cyfrowa Gmina

Nr Umowy

313/1/2021

Wartość Projektu

Ogółem: 158 310,00 zł
w tym środki z Unii Europejskiej: 100% 

Okres realizacji:

od 2022 r. do 2023r.

Cele Projektu

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy w Murowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpeg