Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki rządowe

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  Brak opisu obrazka
  Gmina Murów w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn."Remont drogi nr 101 502 O ulicy Wolności w miejscowości Radomierowice". Wyremontowany zostanie odcinek 314m ulicy Wolności we wsi Radomierowice. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2023 r.  
  Data publikacji: 09-10-2023 12:34
 • Dofinansowanie na zadanie "Budowa klubu dziecięgo w Zagwiździu z programu Maluch+ 2022-2029"

  Brak opisu obrazka
  Gmina Murów w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Budowa klubu dziecięgo w Zagwiździu z programu Maluch+ 2022-2029" w oparciu o Umowę Nr 6/T/KPO/2023 z dnia 8 września 2023 r. Dofinansowanie w wysokości 732 609,02zł pochodzi ze środków finansowych z FERS, KPO oraz środków z budżetu państwa na częściowe finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO.
  Data publikacji: 21-09-2023 08:37
 • Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Murów

  Brak opisu obrazka
  Gmina Murów w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pn."Przebudowa dróg gminnych w Gminie Murów". W ramach inwestycji przebudowane zostanie 1,995 km dróg gminnych. Planowane do przebudowy drogi prowadzą do zabudowy mieszkaniowej w gminie, do obiektów rekreacyjnych oraz usługowych.
  Data publikacji: 11-10-2023 14:51
 • Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu

  Brak opisu obrazka
  Gmina Murów w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część pn. „Ekopracownia 2023” oraz na podstawie "Umowy udostępnienia środków Nr 3096/2022/WF/US" zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała dotację w wysokości 75 000,00zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Murowie".
  Data publikacji: 21-09-2023 08:05
 • Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

  Brak opisu obrazka
  Gmina Murów w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębiniec, Kały, Zagwiździe". Przebudowane zostaną dwie drogi wewnętrzne i jedna droga publiczna na łącznym odcinku dróg 1728,1mb. Przebudowywane drogi stanowią dojazd do zabudowań mieszkaniowych, a także działek budowlanych na terenie gminy.      
  Data publikacji: 09-05-2022 12:03