Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych, związanych z bezwietrzną lub prawie bezwietrzną pogodą i brakiem opadów atmosferycznych. Spalanie w wielu gospodarstwach domowych paliw o bardzo złej jakości oraz odpadów powoduje, że przy obecnych warunkach pogodowych stężenia pyłu zawieszonego zawartego w powietrzu osiągnęły 211µg/m³ (stacja pomiarowa Zdzieszowice).

Czym jest pył PM10:
Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 razy w ciągu roku. Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3. Poziom alarmowy stężenia średniodobowego pyłu PM10 wynosi 200 µg/m3

Więcej informacji w załączniku:

PDFKomunikat_Pył zawieszonyPM 10x.pdf (100,77KB)