Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na podstawie uchwały 13/21/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej dalej: Radą).

Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: 

  • Opiniowanie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z listą projektów zintegrowanych wskazanych do realizacji
  • Opiniowanie zmian Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+
  • Udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.

Członkowie Rady zostaną wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników  i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.

Kandydaci do Rady powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w jednym z obszarów tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ tj.:

Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 7 grudnia 2022 r., zgodnie z jego treścią. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

PDFOgłoszenie o naborze.pdf (426,62KB)
DOCXFormularz_2022 otwartego naboru członków Rady Doradczej.docx (30,08KB)