Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Seminarium

Innowacyjny projekt pn. "Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy" jest realizowany przez Uniwersytet Opolski przy współudziale kadry naukowej Politechniki Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Seminarium do ww. projektu odbędzie się 24.01. o godz.11 w Auli Błękitnej Collegium Maius UO w Opolu na pl.Kopernika 11.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności działań i wypracowanie nowych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emigracji zarobkowej oraz wspieranie powrotu migrantów na regionalyny rynek pracy poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie konkretnych narzędzi służących ograniczeniu procesu migracji oraz wspieraniu powrotu migrantów.

Więcej informacji nt. przedsięwzięć Akademickeigo Inkubatora Przedsiębiorcości i w szczególności ww.projektu:
http://www.migracje.uni.opole.pl