Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Warunki skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej

Gmina Murów informuje o zbliżającym się terminie złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Obowiązujące przepisy prawa uprawniają do skorzystania z cen maksymalnych energii elektrycznej na poziomie:

 • 785 zł/MWh m.in.dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących podstawowe usługi użyteczności publicznej np. kościoły, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej,;
 • 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych wg zużycia powyżej limitów:
 • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
 • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
 • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy);

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OBNIŻONYCH CEN:

 1. Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.
 2. Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.
 3. Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh uprawnione podmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Link poniżej:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej oraz

https://www.gov.pl/web/klimat/ustawa-ograniczajaca-wzrost-cen-energii-elektrycznej-podpisana-przez-prezydenta

https://www.tauron-dystrybucja.pl/zamrozenie