Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Kwalifikacja Wojskowa 2010

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej w 2010 r (rocznik 1991 oraz osoby starsze urodzone w latach 1986-1990, które nie dopełniły obowiązku kwalifikacji) zameldowane na terenie gminy Murów na pobyt stały lub pobyt czasowy – trwający ponad 3 miesiące, obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Opolu dla powiatu opolskiego: Opole ul. Katedralna 4 – Dom Katechetyczny przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (plac przy Katedrze) w terminie określonym dla powiatu opolskiego w wezwaniu, lub bez wezwania, (jeżeli go nie otrzymali) w okresie od dnia 16.02.2010r. do dnia 06.04.2010r. codziennie w godz. 7:30-15:00  (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Więcej  informacji: Urząd Gminy Murów pok. Nr 13  tel. 77 4214034 w.114