Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2023 rok.

Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2023 rok.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie 46-030 Murów ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do urzędu).


PDFZarządzenie Nr Or.0050.3. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkuru ofert.pdf (189,37KB)