Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 r.

Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 46-030 Murów ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w  godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert -Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową
na w/w adres (decyduje data wpływu do urzędu).

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (168,67KB)