Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”

Gmina Murów otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności usług w Gminie Murów” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”.

Celem projektu jest poprawa warunków korzystania z serwisów internetowych Gminy przez wszystkich obywateli z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach grantu zaplanowano działania w obszarze dostępności cyfrowej tj.:

  • audyty cyfrowe stron internetowych urzędu oraz jednostek podległych,

  • doradztwo na etapie opracowania nowych stron internetowych,

  • przebudowę strony internetowej urzędu, GOPS oraz jednostek podległych,

  • przygotowanie informacji o zakresie działalności Urzędu Gminy w Murowie w formie nagrania treści w polskim języku migowym.

Kwota powierzonego grantu: 64 149,42 zł

Dofinansowanie: 100%

Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia: 30.06.2023 r.

Projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01v2 Kopiowanie.jpeg

 

 

FE_POWER_wersja_kolor.jpeg