Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W dniu 07 marca 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów w 2023 roku.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie
zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne”.
Nazwa zadania : „Gmina razem dla Sportu”
Na realizację ww. zadania dotację otrzyma „Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe” w Murowie w wysokości 75.000,00 zł.

Wójt
/-/ Michał Golenia

 

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2.pdf (43,29KB)