Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W dniu 07 marca 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2023. Zadanie obejmuje pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, opiekę domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi zamieszkałych na terenie Gminy Murów, prowadzenie poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji zdrowia, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym oraz rehabilitację leczniczą dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Murów wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego.
Nazwa zadania: „Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna na 2023 r. dla mieszkańców Gminy Murów ”
Na realizację ww. zadania dotację otrzyma „Caritas Diecezji Opolskiej” Opole w wysokości 190.000,00 zł.

Wójt
/-/ Michał Golenia

 

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (43,66KB)