Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

 • Cyfrowa Gmina

  FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpeg

  Gmina Murów w ramach Osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. Cyfrowa Gmina współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-05-2022 08:06
 • Granty PPGR

  FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpeg

  Gmina Murów w ramach Osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-05-2022 11:21
 • Dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Logotyp_Zdalna_szkoła+.jpeg

  Gmina Murów w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w kwocie 45 000,00 zł, stanowiący 100% wkładu z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów. Z otrzymanych środków Gmina Murów zakupiła laptopy, które zostaną przekazane do placówek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów szkół zapotrzebowaniem.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-08-2020 10:13
 • Program pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” POPC 2014-2020

  Logotyp_CPPC.jpeg

  Gmina Murów przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymała grant w kwocie 59 994,00 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-05-2020 14:01
 • Szkolenia w ramach Obywatel IT w Gminie Murów

  2019_Obywatel_IT_w_Gminie_Murów_szkolenia (1).jpegRuszyły szkolenia w zakresie modułu "Mój biznes w sieci" w ramach projektu Obywatel IT w Gminie Murów. Szkolenia organizowane są dla naszych mieszkańców i dotyczą m.in. zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z płatności bankowych, usług i platform umożliwiających komunikację z administracją publiczną poprzez zakładanie i korzystanie z profilów zaufanych oraz obsługę CEIDG celem usprawnienia kontaktów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zapraszamy w imieniu organizatorów na szereg szkoleń w zróżnicowanych modułach tematycznych. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-01-2019 09:17