Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Po raz pierwszy od wielu lat Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wyjechał poza Opole, aby w terenie uroczyście świętować regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Wybór padł na Zagwiździe, jako jedyną miejscowość w skali województwa opolskiego, której większość zabytków otrzymała w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków tytuł „Zabytku Zadbanego“. W tym centralnym konkursie kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został uhonorowany wyróżnieniem w 2011r. za prace elewacyjne oraz wystrój zewnętrzny, a dwukrotnie już uhonorowany został zespół Huty Żelaza za prace remontowo - konserwatorskie i rewitalizacyjne oraz zaangażowanie  społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa kulturowego.


Merytoryczna część spotkania odbyła się w kościele parafialnym pw. NSPJ., podczas której goście zostali przywitani przez organizatorów oraz lokalnego promotora kultury i dziedzictwa narodowego – ks. dr Alfreda Skrzypczyka, obecnego proboszcza parafii w Zagwiździu. Następnie prof. Andrzej Koss – Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie wygłosił referet pt. „Zamek Krzyżtopór – prace konserwatorskie i funkcjonalne aspekty zabytku z metryką trwałej ruiny“. W dalszym ciągu organizatorzy przeszli do wręczenia odznak „Za opiekę nad zabytkami“ oraz nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. 

Po uroczystej części spotkania goście mieli krótką przerwę na kawę i poczęstunek w świeżo wyremontowanej salce parafialnej. Następnym punktem programu było rozegranie przez gości gry terenowej pn. „Poznaj zabytki Zagwiździa“. Gra terenowa, opracowana przez młodzież gimnazjalną z Zagwiździa to ciekawy i innowacyjny sposób na zapoznanie się w terenie z zasobami dziedzictwa kulturowego Zagwiździa. W ramach gry uczestnicy spotkania zwiedzili i poznali historię mi.in. zespołu Huty Żelaza z kanałami hutniczymi, kościoła parafialnego oraz parafialnego Ogrodu Botanicznego z bogatą szatą flory i fauny. Przy wspaniałych warunkach pogodowych z 80 uczestników gry terenowej wyłoniły się 3 pierwsze miejsca ex aequo. Rozegranie gry stanowiło uwieńczenie tegorocznych, regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zagwiździu.

Tego samego dnia Gmina Murów ponadto gościła grupę studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu z Wrocławia wraz z pracownikami Muzeum Śląska Opolskiego i muzeum Czech Wschodnich z Hradec Králové. Grupa ta również rozegrała grę terenową, dzięki której zapoznała się z zasobami zabytków i historią miejscowości Zagwiździe. 

Wszystkim uczestnikom poniedziałkowego spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na dalsze zwiedzanie terenów Gminy Murów.

Relacja z uroczystości Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID):

www.nid.pl/idm,433,idn,3247,opolskie-wojewodzkie-obchody-miedzynarodowego-dnia-ochrony-zabytkow-w-2013-r.html

Relacja z uroczystości Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ)

Zakładka "Aktualności" na stronie:
www.wuozopole.pl/#
 
Fotorelacja: 

Przyjazd gości z Opola Poranna rejestracja uczestników spotkania.jpeg Przemówienie Opolskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków - Pani Iwony Solisz
Referat prof. Andrzeja Kossa Moment nagradzania uczestników konkursu dla dzieci i młodzieży_1   Moment nagradzania uczestników konkursu dla dzieci i młodzieży_2
      Uroczysta część spotkania w kościele pw. NSPJ.jpeg   Przemówienie ks. proboszcza Alfreda Skrzypczyka.jpeg Goście podczas zwiedzania kościoła pw. NSPJ.jpeg
DSC_0067.jpeg DSC_0182.jpeg Grupa gimnazjalistów z opiekunem merytorycznym gry terenowej.jpeg

Przygotowanie gości do udziału w grze terenowej_2.jpeg   Przygotowanie gości do udziału w grze terenowej_1.jpeg Przygotowanie gości do udziału w grze terenowej_3.jpeg
Grupa gości z opiekunem podczas gry terenowej Poznaj zabytki Zagwiździa_3.jpeg Grupa gości z opiekunem podczas gry terenowej POznaj zabytki Zagwiździa_1.jpeg Gimnazjaliśći na jednym z punktów kontrolnych gry terenowej.jpeg
Grupa gości na śluzie kanału hutniczego podczas gry terenowej Poznaj zabytki Zagwiździa_6.jpeg   Ks. dr Alfred Skrzypczyk z gośćmi.jpeg Grupa gości z opiekunem podczas gry terenowej Poznaj zabytki Zagwiździa_5.jpeg
    Grupa gości podczas gry terenowej Poznaj zabytki Zagwiździa_1.jpeg Grupa studentów z Wrocławia podczas gry terenowej.jpeg Ogród Botaniczny
Goście podczas gry terenowej.jpeg Goście podczas zwiedzania Ogrodu Botanicznego.jpeg Zwycięska grupa uczestników gry terenowej zostaje nagdrodzona przez komisję.jpeg

Grupa gości z opiekunem podczas gry terenowej Poznaj zabytki Zagwiździa_7.jpeg   Ogród Botaniczny.jpeg Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego.jpeg  
              Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków-Iwona Solisz, Prof.Andrzej Koss oraz Wójt Gminy Murów-Andrzej Puławski w Ogrodzie Botanicznym.jpeg   Grupa studentów z Wrocławia w Ogrodzie Botanicznym.jpeg Najmłodsi uczestnicy gry terenowej w Ogrodzie Botanicznym.jpeg
Grupa gości z opiekunem podczas gry terenowej Poznaj zabytki Zagwiździa_4.jpeg
Zespół Huty Żelaza w Zagwiździu   Koło wodne Huty Żelaza.jpeg
Grupa gości z opiekunem podczas gry terenowej Poznaj zabytki Zagwiździa_6.jpeg   Pokaz tkacki lokalnej etnograf-Pani Magdaleny Nawrot Komisja oceniająca karty startowe uczestników gry terenowej.jpeg  
Grupa studentów z Wrocławia, pracowników muzeów oraz grupa gimnazjalistów-autorów koncepcji gry terenowej oraz wolontariuszy spotkania.jpeg   Pożegnanie przybyłych gości z Opola Świeżo wyremontowana przez mieszkańców Zagwiździa salka parafialna czeka na gości.jpeg