Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Informacje dotyczące grypy ptaków

W związku z pojawiającymi się informacjami o ogniskach grypy ptaków w granicach województwa opolskiego i ościennego województwa śląskiego, przypominam o konieczności bieżącego, niezwłocznego informowania właściwych służb (Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Opolu – numery telefonu: 77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243 oraz 502 473 533, a także właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii) o wszystkich zaobserwowanych przez Państwa służby i/lub zgłaszanych Państwu przypadkach zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza martwych ptaków wodnych (w szczególności: mewy, rybitwy, łabędzie, krzyżówki, gęsi, itp.), a w razie
konieczności - podejmowanie czynności mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, np. uniemożliwienie dostępu w te miejsca osobom trzecim, czy zamykanie ścieżek edukacyjnych.
 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się grypy ptaków są zarażone wirusem
osobniki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą obecnie masowo
gromadzić się w żnych regionach Opolszczyzny, zwłaszcza w rejonach dolin rzecznych
(m.in.. Odra, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska), czy dużych zbiorników
wodnych (m.in.: Zbiornik Wodny Turawa, Zbiornik Wodny Nysa oraz Zbiornik Wodny
Otmuchów) lub kompleksów dużych stawów hodowlanych.
Jednocześnie wskazuję, że przekazywane informacje powinny zawierać,
w szczególności:
źródło zgłoszenia,
gatunek/gatunki i liczbę zaobserwowanych martwych ptaków,
datę znalezienia martwych ptaków,
możliwie dokładne określenie miejsca znalezienia martwych ptaków (gmina, numer działki
ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, najbliższa miejscowości, nazwa nadleśnictwa,
leśnictwa, oddziału leśnego, nazwa koła łowieckiego, w miarę możliwości pomiar GPS).
 

Przypominam równocześnie o zachowaniu szczególnej ostrożności; nie należy, bez
istotnego powodu, wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków i miejsc ich
lęgów.