Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Gmina Murów otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni w Murowie i w Starych Budkowicach poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej”. Projekt zagospodarowania dwóch działek będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek”.

Przedmiotem realizacji jest zagospodarowanie infrastrukturalne dwóch terenów - części dz. nr 501/42 w St. Budkowicach przy budynku LZS oraz części dz. nr 17/2 przy stawie rybackim w Murowie. Umowę o dofinansowanie podpisano w piątek 19.05.2023 r.
 

Tytuł projektu

„Zagospodarowanie przestrzeni w Murowie i w Starych Budkowicach poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej”

Beneficjent

Gmina Murów

Program

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

4  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie

4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Całkowita wartość projektu 

250 006,21


Wartość dofinansowania

176 843

Okres realizacji projektu
2023

Cel realizacji projektu

Celem planowanej operacji jest stworzenie miejsc obserwacji przyrody, nauki wędkarstwa i odpoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów poprzez zagospodarowanie i udostępnienie przestrzeni terenów położonych w Starych Budkowicach przy ul. Opolskiej oraz w Murowie przy ul. Lipowej.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji „Budowa budynku edukacji rybackiej” zagospodarowane zostaną dwie działki w Murowie i w St. Budkowicach. W Murowie na przedmiotowej działce o numerze 17/2 zaplanowano budowę wiaty z kuchnią ogrodową, grillem i wędzarnikiem, infrastruktury rekreacyjnej składającej się z miejsca przeznaczonego na ognisko, miejsc siedzących, boiska do piłki plażowej, jak i miejsca przeznaczonego do wędkarstwa rzutowego, gdzie najmłodsi będą mogli poznawać tajniki tej dyscypliny i ćwiczyć swoje umiejętności. Natomiast zagospodarowanie działki o numerze 501/42 w Starych Budkowicach na której znajduje się sztuczny zbiornik wodny, funkcjonujący niegdyś jako basen do pływania, obejmuje wyposażenie działki w małą architekturę, która umożliwi mieszkańcom i osobom odwiedzającym to miejsce rekreację na wolnym powietrzu. W ramach małej architektury zaplanowano montaż ławostołów, koszów na śmieci i stojaków na rowery, jak i utworzenie miejsca na ognisko. Działkę planuje się ponadto wyposażyć w serię tablic informacyjnych odnoszących się do zasobów rybackich i akwakultury. Zaplanowano również montaż barierki ochronnej wokół zbiornika wodnego, mającej na celu ochronę przed przypadkowym wpadnięciem do wody, jak i montaż ogrodzenia panelowego z furtką zabezpieczającego powstałe miejsce rekreacyjne przed dzikimi zwierzętami.

Logotyp_Rybactwo_i_Morze.jpeg