Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spotkanie liderów

Gmina Murów, reprezentowana przez Wójta – p.Andrzeja Puławskiego, pracownika ds. promocji i funduszy unijnych – p.Marię Kania oraz Sołtys Radomierowic – p.Krystynę Matuszewską odebrała nagrodę w konkursie „Przyjazna Wieś 2013”. Nagroda pieniężna w wysokości 7,5tyś.zł. została przyznana za II miejsce w kategorii infrastruktury technicznej poprzez realizację projektu „Przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Radomierowicach”. Nagroda ta w całości została przekazana na podjęcie przedsięwzięć w sołectwie Radomierowice.

Przypominamy, iż w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Opolska" projekt pt. "Zagwiździe - zabytkowe centrum kultury" w kategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi" uzyskał I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 8tyś.zł.

Sołectwo Zagwiździe jako jedno z liderów  Programu Odnowy Wsi, reprezentowane było przez Pana Huberta Nanko, sołectwo Bukowo natomiast, posiadające status zaawansowanego uczestnika ww. programu, reprezentował Pan Piotr Witek – Sołtys Bukowo.

Po powitaniu uczestników spotkania przez p.Mariolę Szachowicz - Z-cę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizatorzy przeszli do prezentacji laureatów ww. konkursów. W dalszym ciągu spotkania prelekcję pt. "Ocena zasobów dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej" wygłosił Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - p.Iwona Solisz. Natomiast Wojewoda Opolski - p. Ryszard Wilczyński przekazał uczestnikom nowe impulsy rozwojowe wdrażania Programu Odnowy Wsi, m.in. w formie prezentacji Sieci Najciekawszych Wsi oraz projektu priorytetowego utworzenia 4 sieci rozwojowych w województwie opolskim.

Fotorelacja:

DSC_0757 [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg
DSC_0766 [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg
DSC_0777 [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg
Moment wręczenia nagrody przez p.Tomasza Karaczyna - p.o. Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich.
DSC_0778 [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg
DSC_0823 [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg