Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Nabór wniosków

Wnioski można składać na następujące rodzaje operacji:

I. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

 -  limit dostępnych środków dla sektora publicznego w ramach naboru wynosi 370 940,42 złotych;

- limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 329 188,54 złotych;

II. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

-  limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 611 617,65 złotych;

III. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

- limit dostępnych  środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 271 379,66 złotych.

IV. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 219 341,78 złotych;

Więcej informacji na stronie LGR "Opolszczyzna": kliknij tutaj.