Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spotkania informacyjne

Wszystkich zainteresowanych Opolskie Centrum Rowoju Gospodarki prosi o zgłaszanie się na cykl spotkań pod numerem telefonu: 77 40 33 660 lub 77 40 33 661.

Program:

Program: Regionalny Program Województwa Opolskiego
Priorytet: 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie: 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie: 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Ogólne informacje:

To Poddziałanie jest skierowane do przedsiębiorców z województwa opolskiego. Jeżeli w swojej firmie wykorzystujesz nowoczesne technologie lub zamierzasz je wykorzystywać - możesz uzyskać środki na rozwój w tym kierunku. Preferowane będą projekty, które są zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego oraz Programem Regionalny Foresight, a także te, które dotyczą energooszczędności lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii (takich jak woda, słońce, wiatr).

Beneficjent:
 

Wsparcie mogą uzyskać:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich grupy lub zrzeszenia

  Przeznaczenie:
 • projekt dotyczy realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
  • inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
   • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
   • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług),
   • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych podatkowych produktów lub
   • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy,
 • w ramach kategorii inwestycji wymienionych w punkcie 1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
 • projekty związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych, wykorzystujących systemy teleinformatyczne służące do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym poprzez informatyzację procesu produkcyjnego lub systemu świadczenia usług. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw wsparcie tego typu dotyczy firm działających min. 12 miesięcy.