Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Krok do samodzielności

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.03.2017

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

 • wsparcie trenera aktywności – w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
 • warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia,
 • indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do podjęcia aktywności społeczno- zawodowej,
 • warsztaty „Usamodzielniania w sieci”

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych:

 • w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego),
 • posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych

Więcej informacji na stronie Fundacji Aktywizacja: kliknij tutaj.